Kontakt


Pn. - Pt.
godz. 8.00 - 16.00

Formularz kontaktu Formularz
kontaktowy
Telefon Telefon
+48 56 6742621

Formularz zwrotu

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Dane Przedsiębiorcy: Firma Skowroński Sp.J., z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000471940, nr NIP 879-267-11-15, e-mail: biuro@firmaskowronski.pl, telefon: 608-343-728.


- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

.........................................................................................................................................................................


- Data odbioru ...................................................................................................................................................


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ....................................................................................................................


- Adres konsumenta(-ów): ...................................................................................................................................


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): .............................................


- Data zwrotu: ......................................................................................................................................................